شرایط و ضوابط و روند کلی ثبت درخواست صدور بیمه بدنه اتومبیل1-اعلام حق بیمه به صورت آنلاین بوده و مبتنی بر ورود اطلاعات صحیح از طرف بیمه گذار می باشد که پس از بررسی کارشناسان شرکت بیمه البرز در پنل کاربری بیمه گذار قابل مشاهده خواهد بود

2-بیمه گذار قادر به درخواست آنلاین صدور بیمه نامه از طریق صفحه اصلی و یا در پنل کاربری خود می باشد

3-پس از تکمیل و ارسال اطلاعات مربوط به فرم پیشنهاد بیمه بدنه بیمه گذار قادر به ثبت زمان بازدید از خودرو مزبور می باشد

4-قبل از ثبت زمان بازدید از سوی بیمه گذار می بایستی هزینه مربوط به ایاب و ذهاب کارشناس شرکت بیمه به مبلغ علی الحساب 150000 ریال پرداخت گردد که در صورت صدور بیمه نامه مبلغ مذکور از محل حق بیمه کسر خواهد شد و در صورت انصراف بیمه گذار از صدور بیمه نامه مبلغ مربوطه قابل برگشت نمی باشد

5-پس از انجام بازدید مربوطه توسط کارشناس بیمه از خودرو ، بیمه گذار توانایی مشاهده مبلغ دقیق حق بیمه و پرداخت آن را به صورت آنلاین خواهد داشت

6-در روند ثبت درخواست آنلاین صدور بیمه نامه ، نام کاربری و کلمه عبور به بیمه گذار داده خواهد شد تا در مراجعات بعدی امکان ورود به سیستم را داشته باشد

7-اطلاعات پس از تایید و ثبت نهایی بیمه گذار قابل تغییر نخواهد بود لذا در پر کردن کامل و دقیق تمامی موارد نهایت دقت مبذول گردد

8-به دلیل اینکه صدور بیمه نامه و محاسبات حق بیمه بر مبنای اطلاعات ورودی بیمه گذار می باشد لذا بیمه گذار متعهد به رعایت اصل حسن نیت و صداقت در تکمیل اطلاعات درخواستی می باشند.بنابراین عواقب ناشی از اطلاعات نادرست بر عهده شرکت بیمه البرز نخواهد بود


چاپ شرایط و ضوابط فوق