شرایط و ضوابط و روند کلی صدور آنلاین بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع خانوار1-اعلام حق بیمه به صورت آنلاین بوده و مبتنی بر ورود اطلاعات صحیح از طرف بیمه گذار می باشد که پس از محاسبات صورت گرفته درهمان لحظه به بیمه گذار نمایش داده خواهد شد

2-بیمه گذار قادر به صدور آنلاین بیمه نامه از طریق صفحه اصلی و یا در پنل کاربری خود می باشد

3-مشخصات مورد نیاز بیمه نامه جهت محاسبات حق بیمه و صدور ، از طریق کنترل های تعبیه شده تکمیل خواهد گردید

4-حق بیمه مربوطه با توجه به اطلاعات وارد شده بیمه نامه به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و به بیمه گذار اعلام خواهد شد

5-پس از انتخاب روش پرداخت از طرف بیمه گذار ، امکان پرداخت آنلاین از طریق درگاه الکترونیکی وجود دارد

6-در روند صدور آنلاین بیمه نامه ، نام کاربری و کلمه عبور به بیمه گذار داده خواهد شد تا در مراجعات بعدی امکان ورود به سیستم را داشته باشد

7-پس از پرداخت حق بیمه ، بیمه گذار توانایی چاپ بیمه نامه را به همراه امضای دیجیتال خواهد داشت

8-اطلاعات وارده پس از تایید و ثبت نهایی بیمه گذار قابل تغییر نخواهد بود لذا در پر کردن کامل و دقیق تمامی موارد نهایت دقت مبذول گردد

9-به دلیل اینکه صدور بیمه نامه و محاسبات حق بیمه بر مبنای اطلاعات ورودی بیمه گذار می باشد لذا بیمه گذار متعهد به رعایت اصل حسن نیت و صداقت در تکمیل اطلاعات درخواستی می باشند.بنابراین عواقب ناشی از اطلاعات نادرست بر عهده شرکت بیمه البرز نخواهد بود

10-سرمایه انتخابی اثاثیه جهت پوشش خطرات آصا (آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار) و سیل از سرمایه انتخابی مربوط به ساختمان و تاسیسات همین خطرات نباید بیشتر انتخاب شود

11-سرمایه انتخابی ساختمان و اثاثیه جهت پوشش خطر زلزله از سرمایه خطرات آصا (آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار) و سیل این بند از موضوع بیمه نباید بیشتر انتخاب گردد

12-سرمایه انتخابی خطر سرقت ، از سرمایه اثاثیه در خطرات آصا و سیل نباید بیشتر انتخاب شود

13-حداکثر تعهد بیمه گر در رابطه با مسئولیت مدنی در قبال خسارت های جانی و نقص عضو اشخاص ثالث و اموال اشخاص ثالث ، معادل سرمایه خریداری شده در این بند از موضوع بیمه می باشد

14-مدت زمان پوشش بیمه نامه پس از پرداخت مبلغ حق بیمه ، از ساعت 24 روز کاری پس از آن ، به مدت 1 سال شمسی می باشد

15-گرم و روشن نمودن محل مورد بیمه به وسیله نفت ، گاز ، گازوئیل و الکتریک مجاز می باشد

16-خسارت وارده به برنامه های نرم افزاری و زیان و خسارت ناشی از آن از شمول تعهدات این بیمه نامه خارج است

17-شرایط مندرج در بیمه نامه حاکم بر شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه و همچنین شرایط خصوصی حاکم بر شرایط عمومی بیمه نامه می باشد . شرایط عمومی منحصراً در موارد پیش بینی نشده در متن بیمه نامه و شرایط خصوصی ، نافذ خواهد بود

18-موارد مسکوت و پیش بینی نشده در بیمه نامه و شرایط خصوصی آن تابع شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی ، قانون ، مقررات و عرف بیمه در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود

19-کلیه خطرات اضافی ارائه شده در بیمه نامه تابع شرایط پیوست آن که جزء لاینفک بیمه نامه است ، می باشد

20-اثبات میزان موجودی بیمه شده اعم از نوع ، مقدار و ارزش آن در زمان وقوع خطرات تحت پوشش ، به عهده بیمه گذار می باشد در غیر اینصورت و مشروط به موافقت بیمه گر ، صرفاً نظر کارشناس شرکت بیمه ملاک عمل خواهد بود و بیمه گذار حق اعتراض به نظر کارشناسی را نخواهد داشت


چاپ شرایط و ضوابط فوق