سرطان
خرید آنلاین بیمه نامه آتش سوزی

جامع خانوار |  جامع اصناف کشور 

معرفی بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع اصناف و خانوار

بیمه نامه طرح جامع خانوار شرکت بیمه البرز با هدف جبران خسارت احتمالی وارده در اثر وقوع آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل ، زلزله ، سرقت ، هزینه اسکان موقت ، خسارت مالی در قبال اشخاص ثالث و همچنین فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی اعضای خانواده به علت وقوع خطرات تحت پوشش ، ارائه شده است که بیمه گذار می تواند متناسب با ارزش دارایی های خود پوشش مناسب را با حداقل حق بیمه انتخاب نماید .
بیمه نامه طرح جامع اصناف هزینه های قابل توجه تعمیر ، بازسازی و مرمت ساختمان ، تاسیسات و جایگزینی کالای آسیب دیده واحدهای صنفی ، غرامت های جانی و هزینه های وارده به اموال همسایگان در زمان وقوع خطرات آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل ، زلزله و همچنین زیان مالی وارده در دوران بازسازی به علت عدم فعالیت و سرقت به همراه پوشش های اصلی و با حداقل بیمه قابل ارائه می باشد.


شرایط عمومی و تکمیلی بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع خانوار

فرم پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع خانوار

شرایط عمومی و تکمیلی بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع اصناف کشور

فرم پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع اصناف کشور

bulletمحاسبه آنلاین حق بیمه

محاسبه آنلاین حق بیمه در صورت تکمیل آنلاین اطلاعات مربوط به فرم پیشنهاد بیمه نامه ، حق بیمه پرداختی با توجه به شرایط بیمه گذار به صورت آنلاین محاسبه شده و قابل پرداخت به صورت نقدی ، از طریق همین وب سایت خواهد بود.

bulletامکانات تعبیه شده برای بیمه گذاران

  • سیستم هوشمند محاسبه آنلاین حق بیمه
  • چاپ آنلاین بیمه نامه معتبر با مهر و امضاء
  • چاپ قبض سررسید پرداختی با مهر و امضاء
  • امکان تکمیل فرم پیشنهاد بدون ثبت نام اولیه
  • ابلاغ کد رهگیری جهت مراجعات بعدی

bulletچاپ آنلاین بیمه نامه

چاپ آنلاین بیمه نامه توسط بیمه گذار پس از انجام مراحل پرداختی از طریق کنترل پنل شخصی وی امکان پذیر خواهد بود که این بیمه نامه ممهور به مهر و امضای الکترونیکی بوده و همچنین دارای اعتبار از نظر شرکت بیمه البرز خواهد بود.