بیمه عمر و سرمایه گذاری البرز
در این نوع بیمه شما هم زمان با سرمایه گذاری به منظور تامین هزینه های نحصیل ،ازدواج و یا تهیه مسکن فرزندان ... تامین خانواده خود ، از مزایای بیمه فوت بهر علت ، فوت به علت حادثه ، از کار افتادگی کلی و دائم ، نقص عضو و هم چنین در مقابل هزینه های سنگین بیماری های صعب العلاج مانند سکته قلبی ، سکته مغزی ، انواع سرطان ، پیوند اعضا اصلی بدن و عمل جراحی کرونر قلب استفاده نمایید.
شما با خرید این نوع بیمه نامه می توانید در پایان مدت بیمه ، ذخیره انباشته شده خود را به همراه سود های ایجاد شده ناشی از سرمایه گذاری بهینه شرکت بیمه البرز می باشد به صورت یکجا دریافت کرده و یا آن را تبدیل به یکی از انواع بیمه نامه های مستمری جهت تامین دوران بازنشستگی خود نمایید و مطمئن باشید که این نوع بیمه نامه ها وسیله ای مطمون برای مبارزه با تورم می باشد.
مزایای بیمه عمروسرمایه گذاری البرز
1 – از بدو تولد تا 70 سالگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .
2 – مدت قرار داد از5 تا 30 سال قابل تنظیم می باشد.
3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه دویست میلیون ریال و سن 50 سال نیاز به انجام آزمایشات پزشکی ندارید.
4 – برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید.
5 – حق بیمه بصورت سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه ، چها ماهه ، دو ماهه وماهانه قابل پرداخت می باشد .
6- حداقل حق بیمه ماهانه یکصد هزار ریال و حداقل سرمایه پنجاه میلیون ریال می باشد .
7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت به میزان دو میلیارد ریال را انتخاب نمایید .
8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه فوت بیمه نامه بهرمند شوید.
9 – حداکثر پوشش حادثه دو میلیارد ریال می باشد.
10- پوشش تکمیلی حادثه از 12 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.
11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بهره مند گردید .
12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر بیماری و یا حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .
13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی به افرادی که سن آنان از 20 تا 60 سال باشد و در اثر حادثه ازکار افتاده شوند ارائه می گردد.
14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.
15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثردویست میلیون ریال می باشد.
16 – سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، باارائه هزینه های پزشکی قابل پرداخت می باشد.
17 – در طول مدت قرارداد تا سقف دویست میلیون ریال می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.
18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن20 تا 60 سال ارائه می شود.
19 –
20 – شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه خود وام دریافت نمایید .
21- برداشت از اندوخته دارد .
22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه عمر و تشکیل سرمایه خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا دریافت نمایید .
23 - سود تضمین شده سالیانه بیمه عمر و تشکیل سرمایه البرز 15 درصد به مدت 10 سال می باشد.